İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Galeri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’inde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir. … Okumaya devam et

ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Galeri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yönetim organı tarafından düzenlenecek yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğini belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren anonim, limited ve … Okumaya devam et

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ

Galeri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ MADDE 1 – (1) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1’de yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir. MADDE 2 – (1) Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde … Okumaya devam et

Ticaret Sicili Yönetmeliği (2012/4093 BKK) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Galeri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

YÖNETMELİK   Resmi Gazete Sayısı 28541 Resmi Gazete Tarihi 27.01.2013                Karar Sayısı : 2012/4093              Ekli “Ticaret Sicili Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 22/11/2012 tarihli ve 7322 sayılı yazısı üzerine, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun … Okumaya devam et

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Getirdikleri

Galeri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

İŞ SAĞLIĞI 6331 sayılı Kanun Kapsamı; Tüm özel ve kamu kesimindeki işyerlerini ve çalışanlarını kapsamaktadır(01.01.2013). Çalışan kavramını kullandığı için, çıraklar, stajyerler, işçiler, gazeteciler, gemiciler, devlet memurları, sözleşmeli personel dahil tüm çalışanlar yasa kapsamındadır(01.01.2013). Bir çalışanı olan işyerleri kanun kapsamına almıştır. Bu … Okumaya devam et

Dönem Sonu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Hesapların Değerlemesi

Galeri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Dönem Sonu İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Hesapların Değerlemesi     HESAPLAR DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE YAPILACAK İŞLEMLER (*) 100 KASA Kasadaki yabacı paralar TCM merkez bankası efektif alış kuru ile değelenerk çıkan fark kambiyo karı yada zararı olarak kaydedilecek. … Okumaya devam et

SGK İşyeri Nace Kodları Listesi ve Tehlike Dereceleri

Galeri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

  SGK İşyeri Nace Kodları Listesi ve Tehlike Dereceleri KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 1 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 11 Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi … Okumaya devam et

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle İlgili Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Galeri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK   Resmi Gazete Sayısı 28481 Resmi Gazete Tarihi 28.11.2012   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar … Okumaya devam et

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı

Galeri

Bu galeri 2 fotoğraf içeriyor.

KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, şirketlerin kâr payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/7/1981 tarihli ve … Okumaya devam et

Dövizli Finansal Kiralama İşlemleri Ve Muhasebe Uygulaması

Galeri

Bu galeri 1 fotoğraf içeriyor.

 Finansal Kiralama İşlemine İlişkin Özellikli Konular    Kur Farkı ve Faiz Giderleri  Döviz cinsinden yapılan Finansal Kiralama işlemlerinde ortaya çıkması muhtemel kur farkı(lehte veya alehte) ve faiz giderleri konularında neler yapılacağı 01/07/2003 tarihli 319 Seri Nolu VUK Genel Tebliğinde açıklanmıştır.  Söz konusu … Okumaya devam et